Добро пожаловать пассажирские перевозки, свадьбы, микроавтобус Мерседес, аренда микроавтобуса в Харькове
Пассажирские перевозки

Полезные ресурсы

Отдых
 • Все об отдыхе 
 • Отдых на любой вкус
 • Советы путешествующим
 • Туры выходного дня
 • Экскурсии
 • Азовское море (об отдыхе)

 • Страхование в Харькове

 • Ресурсы по законодательству Украины и СНГ
 • Законодательство

 • Досуг
 • Все о моделях вертолетов
 • Семья и отдых (отчеты)

 • Организация перевозок
 • Лицензионные условия
 • Порядок контроля лицензионных условий
 • Общая информация
 • Новости

 • Кто на сайте
  25 гостей и 0 пользователей.

  Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.

  Полезная информация

  ·Стрельба из лука в Харькове, услуги выездного тира
  ·Лучший заказ микроавтобуса в Харькове
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·


  Аренда микроавтобуса Мерседес, пассажирские перевозки в Харькове, заказ микроавтобуса

  Организация пассажирских и грузовых перевозок

  Отдых на байдарках

  Додатки


  Образцы документов

  Додаток 1 до Ліцензійних   умов   провадження   господарської  діяльності    з   надання     послуг   з перевезення  пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України „Про автомобільний транспорт”
   
  ЗАЯВА
  про ________________________________________________________________________
  (видачу або переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії або копії ліцензії)
  Заявник ___________________________________________________________________________
  (найменування юридичної особи або прізвище, ім»я, по батькові фізичної особи)
  ___________________________________________________________________________
   (серія, номер паспорта, коли і ким виданий – для фізичної особи)
  Керівник ___________________________________________________________________________
  (
  прізвище, ім»я, по батькові та посада керівника – для юридичної особи)

  Організаційно-правова форма __________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
  або ідентифікаційний номер за ДРФО фізичної особи
  ___________________________________________________________________________
  Місцезнаходження юридичної особи
  або місце проживання фізичної особи ___________________________________________
  тел./факс _______________________________ E-mail ______________________________
  Поточний рахунок № ______________________ в _________________________________
                                                                     (найменування банку)
  Найменування філій, інших відокремлених
  підрозділів ______________________________

  Місцезнаходження філій, інших відокремлених
  підрозділів __________________________

  тел./факс ___________________________________________________________________
  Керівник філії (відокремленого
  підрозділу)_______________________________________

  ____________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
       З Ліцензійними умовами провадження господарської  діяльності    з   надання послуг з перевезення  пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України „Про автомобільний транспорт” та Законом України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, ознайомлений.
                                                                   
  «____»_____________20__ року.
                         
  ____________________________________________________________________
  М. П.            (
  підпис особи, що надала заяву, та прізвище, ім»я, по батькові)

  ____________________________________________________________________
  (дата, підпис, посада, прізвище, ім»я, по батькові особи, яка прийняла заяву та склала опис)
   
   
   
   
   


   
   
   
   
  Додаток 2 до Ліцензійних   умов   провадження   господарської  діяльності    з   надання     послуг   з перевезення  пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України „Про автомобільний транспорт”
   
  Відомості про матеріально-технічне забезпечення суб»єкта господарювання,
   його кваліфікаційні та інші можливості для забезпечення здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів та вантажів відповідно до видів робіт, визначених Законом України „Про автомобільний транспорт”
   
  ________________________________________________________________________________________
  (найменування заявника)
   
  1.     Відомості про зберігання транспортних засобів: ___________________________________________
                                                                                                                                                        (адреса, стислий опис)
   
  2.     Відомості про перевірку технічного стану транспортного засобу: ______________________
  __________________________________________________________________________________________________________
  (місце проведення, стислий опис споруд та обладнання, кількість та кваліфікація відповідних спеціалістів)
   
  3.     Відомості про проведення технічного обслуговування транспортних засобів: ________
  __________________________________________________________________________________________________________(місце проведення, стислий опис споруд та обладнання, кількість та кваліфікація відповідних спеціалістів)
   
  4.     Відомості про проведення ремонту транспортних засобів:  _______________________________
  __________________________________________________________________________________________________________
  (місце проведення, стислий опис споруд та обладнання, кількість та кваліфікація відповідних спеціалістів)
  5.     Відомості про забезпечення проведення медичних оглядів: ______________________________
  __________________________________________________________________________________________________________
                 (адреса обладнаного медичного кабінету, кваліфікація медперсоналу, відтиск печатки медичного працівника)
  6.            Відомості про відповідний кваліфікаційний рівень особи, яка відповідає за експлуатацію та технічний стан автомобільних транспортних засобів (для суб»єктів господарювання, які мають 10 і більше транспортних засобів): __________________________ __________________________________________________________________________________________________________  
                                       (прізвище, ім»я, по батькові, реквізити наказу або трудового договору, кваліфікація)
  7.            Відомості про відповідний кваліфікаційний рівень особи, яка відповідає за організацію автомобільних перевезень (для суб»єктів господарювання, які мають 10 і більше транспортних засобів): ________________________________________________________________
  __________________________________________________________________________________________________________ (прізвище, ім»я, по батькові, реквізити наказу або трудового договору, кваліфікація)
  8.            Відомості про відповідний кваліфікаційний рівень особи, яка відповідає за безпеку автомобільних перевезень (для суб»єктів господарювання, які мають 10 і більше транспортних засобів): ________________________________________________________________________
  __________________________________________________________________________________________________________ (прізвище, ім»я, по батькові, реквізити наказу або трудового договору, кваліфікація)
  9.       Відомості про відповідний кваліфікаційний рівень особи, яка відповідає за охорону праці та пожежну безпеку (для суб»єктів господарювання, які мають 10 і більше транспортних засобів): ________________________________________________________________
                                                                                                          
   
  __________________________________________________________________________________________________________ (прізвище, ім»я, по батькові, реквізити наказу або трудового договору, кваліфікація)
   
  Продовження додатка 2
   
  10.Відомості про забезпечення проведення з працівниками (водіями) інструктажів з безпеки автомобільних перевезень(для суб»єктів господарювання, які мають до 10 транспортних засобів):_______________________________________________________
                                          (місце проведення, приналежність, кваліфікація відповідальної особи)
   
  11.       Відомості про забезпечення проведення з працівниками (водіями) інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки (для суб»єктів господарювання, які мають до 10 транспортних засобів): ________________________________________________________________________
                                              (місце проведення, приналежність, кваліфікація відповідальної особи)
   
  12.       Відомості за підписом заявника — суб»єкта господарювання про досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на договірних засадах не менше ніж три роки (для суб»єктів господарювання, які мають намір здійснювати перевезення у міжнародному сполученні): _______________________________________________________________
                 (вид перевезень, які здійснював суб»єкт господарювання, період здійснення перевезень)
   
  13.       Список власних або орендованих транспортних засобів для здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами:
   
  № з/п
  Реєстраційний номер транспортного засобу
  Марка
  Модель
  Тип транспортного засобу
  Рік випуску
  Серія та номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу
  Дата реєстрації транспортного засобу
  Серія та номер тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу
  Строк дії тимчасового талона
  Пасажиромісткість
  Строк дії договору обов»язкового страхування  цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
   
   
   
  14.       Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами:
   
  № з/п
  Прізвище, ім»я, по батькові водія
  Дата видачі  посвідчення водія
  Дозволена категорія для водія
  Рік народження водія
  Стаж роботи
  Строк дії медичної довідки
  Строк дії договору про обов»язкове страхування водія від нещасних випадків на транспорті
  Строк дії трудового договору або реквізити наказу про прийом на роботу
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Продовження додатка 2
   
  15.                                            Список власних або орендованих транспортних засобів для здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі:
  № з/п
  Реєстраційний номер транспортного засобу
  Марка
  Модель
  Тип транспортного засобу
  Рік випуску
  Серія та номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу
  Дата реєстрації транспортного засобу
  Серія та номер тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу
  Строк дії тимчасового талона
  Строк дії договору обов»язкового страхування  цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11


  16.                                            Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі:
   
  № з/п
  Прізвище, ім»я, по батькові водія
  Дата видачі  посвідчення водія
  Дозволена категорія для водія
  Строк дії медичної довідки
  Строк дії договору про обов»язкове страхування водія від нещасних випадків на транспорті
  Строк дії трудового договору або реквізити наказу про прийом на роботу
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
   
  17.       Список власних або орендованих транспортних засобів та відомості про водіїв для здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення:
   
  № з/п
  Реєстраційний номер транспортного засобу
  Марка
  Модель
  Тип транспортного засобу
  Рік випуску
  Серія та номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу
  Дата реєстрації транспортного засобу
  Серія та номер тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу
  Строк дії тимчасового талона
  Строк дії договору обов»язкового страхування  цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
   
  18.        Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення:
   
  № з/п
  Прізвище, ім»я, по батькові водія
  Дата видачі  посвідчення водія
  Дозволена категорія для водія
  Строк дії медичної довідки
  Строк дії договору про обов»язкове страхування водія від нещасних випадків на транспорті
  Строк дії трудового договору або реквізити наказу про прийом на роботу
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  Продовження додатка 2
   
  19.       Список власних або орендованих транспортних засобів для здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами:
   
  № з/п
  Реєстраційний номер транспортного засобу
  Марка
  Модель
  Тип транспортного засобу
  Рік випуску
  Серія та номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу
  Дата реєстрації транспортного засобу
  Серія та номер тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу
  Строк дії тимчасового талона
  Повна маса
  Строк дії договору обов»язкового страхування  цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
   
  20.      Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами:
   
  № з/п
  Прізвище, ім»я, по батькові водія
  Дата видачі  посвідчення водія
  Дозволена категорія для водія
  Наявність свідоцтва про перевезення небезпечних вантажів, строк дії
  Рік народження водія
  Стаж роботи
  Строк дії медичної довідки
  Строк дії договору про обов»язкове страхування водія від нещасних випадків на транспорті
  Строк дії трудового договору або реквізити наказу про прийом на роботу
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
   
  21.       Список власних або орендованих транспортних засобів для здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автобусами:
   
  № з/п
  Реєстраційний номер транспортного засобу
  Марка
  Модель
  Тип транспортного засобу
  Рік
  випуску
  Серія та номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу
  Строк дії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу
  Пасажиромісткість, кількість місць для сидіння
  Строк дії договору обов»язкового страхування  цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
   
  22.   Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автобусами:
  № з/п
  Прізвище, ім»я, по батькові водія
  Дата видачі  міжнародного посвідчення водія
  Дозволена категорія для водія
  Рік народження водія
  Безперервний стаж роботи  водієм автобуса
  Строк дії медичної довідки
  Строк дії договору про обов»язкове страхування водія від нещасних випадків на транспорті
  Строк дії трудового договору або реквізити наказу про прийом на роботу
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Продовження додатка 2
                                                                                                         
   
  23.                                        Список власних або орендованих транспортних засобів для здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі:
   
  № з/п
  Реєстраційний номер транспортного засобу
  Марка
  Модель
  Тип транспортного засобу
  Рік
  випуску
  Серія та номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу
  Строк дії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу
  Пасажиромісткість
  Строк дії договору обов»язкового страхування  цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
   
  24.                                        Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі:

   
  № з/п
  Прізвище, ім»я, по батькові водія
  Дата видачі  міжнародного посвідчення водія
  Дозволена категорія для водія
  Рік народження водія
  Строк дії медичної довідки
  Строк дії договору про обов»язкове страхування водія від нещасних випадків на транспорті
  Строк дії трудового договору або реквізити наказу про прийом на роботу
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
   
  25.  Список власних або орендованих транспортних засобів для здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення:
   
  № з/п
  Реєстраційний номер транспортного засобу
  Марка
  Модель
  Тип транспортного засобу
  Рік
  випуску
  Серія та номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу
  Строк дії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу
  Пасажиромісткість
  Строк дії договору обов»язкового страхування  цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  26.   Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення:
   
  № з/п
  Прізвище, ім»я, по батькові водія
  Дата видачі  міжнародного посвідчення водія
  Дозволена категорія для водія
  Рік народження водія
  Строк дії медичної довідки
  Строк дії договору про обов»язкове страхування водія від нещасних випадків на транспорті
  Строк дії трудового договору або реквізити наказу про прийом на роботу
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  Продовження додатка 2
   
   
  27.   Список власних або орендованих транспортних засобів для здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами:
   
  № з/п
  Реєстраційний номер транспортного засобу
  Марка
  Модель
  Тип транспортного засобу
  Рік
  випуску
  Серія та номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу
  Строк дії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу
  Повна маса
  Строк дії договору обов»язкового страхування  цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
   
   
  28.   Відомості про водіїв для здійснення робіт з надання послуг з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами:
  № з/п
  Прізвище, ім»я, по батькові водія
  Дата видачі  міжнародного посвідчення водія
  Дозволена категорія для водія
  Рік народження водія
  Строк дії медичної довідки
  Строк дії договору про обов»язкове страхування водія від нещасних випадків на транспорті
  Строк дії трудового договору або реквізити наказу про прийом на роботу
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
   
  29.   Відомість про спеціальне обладнання таксі (для суб»єктів господарювання, які мають намір здійснювати перевезення пасажирів на таксі):
  № з/п
  Реєстраційний номер транспортного засобу
  Марка таксометра
  Тип таксометра
  Серійний номер таксометра
  Наявність розпізнавального ліхтаря оранжевого  кольору, встановленого на даху автомобіля
  Наявність сигнального
  ліхтаря із зеленим та
  червоним світлом,  розташованим у верхньому правому кутку лобового
  скла
  Наявність нанесених композицій з квадратів,  розташованих у
  шаховому порядку  на  дверцятах  автомобіля  з  лівого боку
  Наявність нанесених композицій з квадратів, розташованих у
  шаховому порядку  на  дверцятах  автомобіля  з  правого боку
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
   
   
  Підпис керівника юридичної особи,           ______________      ___________________
  або фізичної особи,                                             підпис                  прізвище та  ініціали                           
  або уповноваженої особи               М.П.                                                               
  Дата публикации: 2008-03-08 (3213 Прочтено)

  Остальные материалы раздела Организация пассажирских и грузовых перевозок
 • Про внесення змін до наказу Мінтрансзв»язку та МВС від 25.05.2007 N 450/167
 • Перелік транспортних засобів і норми їх оснащення вогнегасниками
 • Перелік лікарських засобів, які повинні бути у медичних
 • Правила предоставления услуг від 18 лютого 1997 р. N 176
 • Про автомобильный транспорт ст.31, ст.35
 • Лицензионные условия (2)
 • Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов ...
 • ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
 • ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

 • Доска объявлений
  (пассажирские перевозки) 
  (покупка и продажа автомобилей, аренда микроавтобусов в Харькове. Предложения по отдыху и туризму, заказ микроавтобусов в Харькове, пассажирские перевозки в Харькове, организация праздников и торжеств. Бизнес предложения.)

  Свадьба
 •  Заказ автотранспорта
 •  Украшение автомобилей
 •  Свадебные салоны
 •  Заказ и покупка свадебных нарядов
 •  Заказ тамады
 •  Заказ музыки
 •  Заказ фото и видео съемки
 •  Рекомендации по организации свадьбы
 •  Статьи о свадьбе
 • Добавить свою компанию в каталог
 • Дать объявление

 • Статьи

 • Праздники и поздравления
 • С Новым Годом
 • С 8 Марта
 • С Днем Защитника
 • С Днем Рождения
 • святого Валентина

 • На правах рекламы
           Туры, Турфирмы, Отели, Гостиницы 
          

   По всем вопросам о сотрудничестве и размещении Вашей информации на сайте воспользуйтесь Связью с нами или по тел. +38(050)1671809

  2006-2017
  Evgeny

  Открытие страницы: 0.02 секунды и 25 запросов к базе данных. Время запроса к БД: 0.003651
   
  Яндекс цитирования  Ramblers Top100  Рейтинг@Mail.ru  bigmir)net TOP 100 HotLog  SpyLOG

  ACTIVE-рейтинг туристических сайтов. Туризм и отдых
  AUTONET
  TOP 100