Добро пожаловать пассажирские перевозки, свадьбы, микроавтобус Мерседес, аренда микроавтобуса в Харькове
Пассажирские перевозки

Полезные ресурсы

Отдых
 • Все об отдыхе 
 • Отдых на любой вкус
 • Советы путешествующим
 • Туры выходного дня
 • Экскурсии
 • Азовское море (об отдыхе)

 • Страхование в Харькове

 • Ресурсы по законодательству Украины и СНГ
 • Законодательство

 • Досуг
 • Все о моделях вертолетов
 • Семья и отдых (отчеты)

 • Организация перевозок
 • Лицензионные условия
 • Порядок контроля лицензионных условий
 • Общая информация
 • Новости

 • Кто на сайте
  4 гостей и 0 пользователей.

  Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.

  Полезная информация

  ·Стрельба из лука в Харькове, услуги выездного тира
  ·Лучший заказ микроавтобуса в Харькове
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·


  Аренда микроавтобуса Мерседес, пассажирские перевозки в Харькове, заказ микроавтобуса

  Организация пассажирских и грузовых перевозок

  Отдых на байдарках

  Правила предоставления услуг від 18 лютого 1997 р. N 176


  Нерегулярні   перевезення   здійснюються   на  замовлення
  юридичної або фізичної особи як разові  перевезення  організованої
  групи пасажирів за визначеним маршрутом.

  ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 18 лютого 1997 р. N 176
                            (у редакції постанови Кабінету Міністрів
                             України від 26 вересня 2007 р. N 1184
                                        ( 1184-2007-п)


                               ПРАВИЛА 
        надання послуг пасажирського автомобільного транспорту

   
   
  Нерегулярні перевезення 


       51. Нерегулярні   перевезення   здійснюються   на  замовлення 
  юридичної або фізичної особи як разові  перевезення  організованої
  групи пасажирів за визначеним маршрутом.
   52. До нерегулярних перевезень належать:
   туристично-екскурсійні;
      весільні та святкові;
       ритуальні;
       одноразові перевезення до місць відпочинку;
       інші перевезення, що не заборонені пунктом 55 цих Правил.
       53. У разі здійснення нерегулярних перевезень забороняється:
       здійснення перевезень    одним    перевізником    або   одним
  транспортним засобом за  одним  маршрутом,  або  між  тими  самими
  пунктами більш як два рази на тиждень;


       організація (зокрема   шляхом  пропонування  фізичним  особам 
  проїзду самостійно або за допомогою інших осіб чи засобів  масової
  інформації)  та  здійснення перевезення за заздалегідь визначеними
  напрямками,  надання послуг з перевезення автобусом за заздалегідь
  визначеним   маршрутом,  між  визначеними  кінцевими  пунктами,  з
  установленими часом відправлення, прибуття і вартістю проїзду;


       встановлення та  стягнення  плати   за   проїзд   з   окремих 
  пасажирів;


       самовільне (не   передбачене   умовами  договору)  визначення 
  початкових, проміжних і кінцевих пунктів перевезення;


       здійснення посадки  та  висадки  пасажирів  у  пунктах  і  на 
  зупинках,  визначених для посадки і висадки пасажирів на маршрутах
  з регулярним перевезенням.


       У разі порушення зазначених вимог перевезення  не  вважається 
  нерегулярним  і  повинно  здійснюватись  відповідно до вимог,  які
  встановлені для регулярних або регулярних спеціальних перевезень.


       54. Під  час   здійснення   нерегулярних   перевезень   водію 
  забороняється  проводити  посадку  та/або  висадку  пасажирів у не
  визначених договором місцях.


       55. Замовлення юридичною або  фізичною  особою  автобуса  для 
  нерегулярних    перевезень   здійснюється   шляхом   укладення   з
  перевізником  письмового  договору  про  замовлення  транспортного
  засобу.


       Суб»єкт господарювання,  який надає туристичні та екскурсійні 
  послуги і здійснює перевезення власним чи орендованим транспортним
  засобом, укладає договір перевезення з кожною особою.


       56. Договір   на   здійснення   нерегулярних  перевезень,  що 
  укладається між юридичною або фізичною особою  та  перевізником  у
  письмовій формі, повинен містити дату і час здійснення перевезень,
  початковий та кінцевий  пункти  маршруту,  маршрут  перевезення  і
  державний реєстраційний номер транспортного засобу.


       Типову форму  договору про здійснення нерегулярних перевезень 
  затверджує Мінтрансзв»язку.


       57. У дорожньому  листі  перевізник  зазначає  початковий  та 
  кінцевий   пункти   маршруту,   найменування  замовника  послуг  з
  нерегулярних перевезень, а також:
       для фізичних осіб - прізвище,  ім»я та  по  батькові,  адресу
  проживання;
       для юридичних  осіб  -  найменування  юридичної  особи  та її
  місцезнаходження.


       58. У разі здійснення перевезення за межі  населеного  пункту 
  перевізник, що виступає агентом страховика, видає кожному пасажиру
  страховий поліс на окремому бланку.


       59. Після  закінчення  поїздки  замовник  (уповноважена   ним 
  особа)  підписом  у  дорожньому  листі підтверджує обсяг виконаної
  роботи.


       60. Передній трафарет автобуса містить напис червоною  фарбою 
  "Нерегулярне перевезення".


       У салоні  автобуса розміщується інформація про перевізника та 
  страховика із зазначенням найменування,  адреси,  номера телефону,
  страхової суми.


       61. Під  час здійснення нерегулярних перевезень водій повинен 
  мати копію договору перевізника із замовником транспортних  послуг
  і копію договору обов»язкового особистого страхування від нещасних
  випадків на транспорті.


       62. Основні вимоги щодо забезпечення  безпечного  перевезення
  пасажирів  під час здійснення нерегулярних пасажирських перевезень
  встановлюються Мінтрансзв»язку та МВС.

  VI. Права та обов»язки учасників 
                        транспортного процесу


       145. Перевізник зобов»язаний: 


       1) забезпечити дотримання персоналом вимог законодавства  про 
  автомобільний транспорт та захист прав споживачів;


       2) вживати заходів до забезпечення безпечної, зручної поїздки 
  пасажирів і зберігання та/або доставки багажу згідно  з  договором
  перевезення і розкладом руху;


       3) організувати проведення контролю технічного та санітарного 
  стану автобусів чи легкових автомобілів перед початком роботи;


       4) організувати  проведення   щозмінного   передрейсового   і 
  післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів;


       5) видавати  водіям  та іншим працівникам передбачені законом 
  документи;


       6) мати  документи  для  здійснення  перевезень   згідно   із 
  законодавством;


       7) утримувати  транспортні  засоби  в належному технічному та 
  санітарному стані,  забезпечувати їх своєчасну подачу для  посадки
  пасажирів і відправлення;


       8) здійснювати    перевезення   пасажирів   з   використанням 
  сертифікованих транспортних  засобів  відповідного  типу,  на  які
  оформлені документи згідно із законодавством;


       9) організовувати  проїзд  пасажирів  до місця призначення за 
  маршрутом без додаткових фінансових витрат  пасажирів,  насамперед
  осіб  з  особливими  потребами,  у  разі  припинення поїздки через
  технічну   несправність   транспортного   засобу    чи    настання
  надзвичайної або невідворотної за даних умов події;


       10) здійснювати перевезення пасажирів з квитками і пасажирів, 
  яким згідно із законодавством надано пільги щодо плати за проїзд;


       11) надавати пасажирам достовірну і своєчасну інформацію  про 
  найменування  зупинок,  можливі пересадки,  розмір плати за проїзд
  тощо;


       12) компенсувати   шкоду,   заподіяну   здоров»ю   та   майну 
  пасажирів;


       13) забезпечувати попередній та поточний продаж квитків; 


       14) здійснювати  обов»язкове  особисте  страхування пасажирів 
  від нещасних випадків на транспорті;


       15) перевіряти (під час міжнародних перевезень)  наявність  у 
  пасажира візових та еміграційних документів;


       16)  виконувати  вимоги  цих  Правил,  Правил дорожнього руху 
  (  1306-2001-п,  306а-2001-п  )  та  правил технічної експлуатації
  транспортних засобів.


       146. Перевізник має право: 


       1) скасовувати рейси транспортних засобів у  разі  виникнення 
  обставин,  які  він  не  міг  передбачити і виникненню яких не міг
  запобігти,  з поверненням пасажирам (або замовнику послуг) коштів,
  сплачених ними за перевезення;


       2) обмежувати  або  припиняти  перевезення  в разі стихійного 
  лиха, епідемії, епізоотії або іншої надзвичайної ситуації;


       3) припиняти  рух  транспортних  засобів  у  разі  виникнення 
  загрози життю та здоров»ю пасажирів;


       4) зазначати   в  багажній  квитанції  стан  багажу,  що  має 
  зовнішні пошкодження, або відмовлятися від його перевезення в разі
  заперечення пасажира проти внесення відповідної позначки;


       5) вимагати  від  органу виконавчої влади чи органу місцевого 
  самоврядування, замовника перевезень та автостанцій виконання умов
  договору;


       6) брати  участь  у  конкурсах  на  перевезення  пасажирів на 
  маршрутах;


       7) подавати замовникам регулярних перевезень пропозиції  щодо 
  підвищення рівня організації обслуговування пасажирів;


       8) надавати   пасажирам   пільги   щодо   оплати   послуг   з 
  перевезення;


       9) пропонувати пасажирам додаткові послуги. 


       147. Водій автобуса зобов»язаний: 


       1) мати посвідчення водія на  право  керування  транспортними 
  засобами відповідної категорії і талон до нього;


       2)  виконувати  вимоги  цих  Правил,  Правил  дорожнього руху 
  (  1306-2001-п,  306а-2001-п  )  та  правил технічної експлуатації
  автобуса;


       3) мати із собою і пред»являти  для  перевірки  уповноваженим 
  особам передбачені законодавством документи;


       4) дотримуватися   визначеного   маршруту  та  розкладу  руху 
  автобуса;


       5) приймати,  розміщувати  та  видавати  багаж  пасажирам  на 
  передбачених графіком руху зупинках;


       6) стежити  за  виконанням  пасажирами  своїх  обов»язків  та 
  безпечним розміщенням ними багажу і ручної поклажі в автобусі;


       7) здійснювати висадку пасажирів у разі заправлення  автобуса 
  паливом під час виконання перевезення;


       8) вживати   необхідних   заходів   до  забезпечення  безпеки 
  пасажирів у разі виникнення перешкод для руху на маршруті  (туман,
  ожеледь  тощо),  які не дають змоги продовжити поїздку,  а також у
  разі вимушеної зупинки на залізничному переїзді;


       9) перевіряти під час посадки на приміському або  міжміському 
  маршрутах  наявність  в  осіб  квитків  на  проїзд та квитанцій на
  перевезення багажу;


       10) зупиняти під час виконання  рейсу  в  режимі  маршрутного 
  таксі  автобус для посадки на вимогу в місцях зупинки громадського
  транспорту,  а також в інших місцях,  але не  ближче  ніж  за  100
  метрів  від  місця  зупинки  громадського  транспорту,  якщо це не
  суперечить Правилам дорожнього руху ( 1306-2001-п, 306а-2001-п);


       11) зупиняти автобус для  посадки  та  висадки  пасажирів  на 
  відстані не більше ніж 0,5 метра від краю проїзної частини дороги;


       12) пройти   перед   виїздом   на   маршрут  медичний  огляд, 
  забезпечити   перевірку   технічного   стану    і    комплектності
  транспортного засобу;


       13) дотримуватися  визначеного законодавством режиму праці та 
  відпочинку;


       14) бути охайно одягненим, чемно поводитися з пасажирами; 


       15) оголошувати найменування і тривалість зупинки; 


       16) продавати квитки пасажирам до  початку  руху  автобуса  у 
  передбачених законодавством випадках;


       17) забезпечити  у  разі відставання пасажира від автобуса на 
  шляху прямування збереження його ручної поклажі, багажу;


       18) у разі здійснення міжміських або  міжнародних  перевезень 
  надавати  допомогу пасажирам з обмеженими фізичними можливостями в
  розміщенні  ручної  поклажі,  багажу,  милиць,  візків  та   інших
  особистих речей, а також під час посадки і висадки з автобуса;


       19) перевіряти  у  разі обслуговування пасажирів з обмеженими 
  фізичними можливостями після прибуття до  пункту  призначення,  чи
  здійснив  пасажир  заплановану висадку та чи не забув багаж та/або
  ручну поклажу чи особисті речі;


       20) забезпечувати перевезення багажу в  багажних  відділеннях 
  автобуса (у разі їх наявності) або розміщення так, щоб не заважати
  вільному проходу пасажирів уздовж салону автобуса та не  блокувати
  доступ до основних і аварійних виходів.


       148. Водій автобуса має право:
   
  1) починати  рух  до повного зачинення дверей та відчиняти їх 
  до повної зупинки автобуса;


       2) змінювати маршрут і графік руху; 


       3) розмовляти з пасажирами,  їсти,  пити, курити під час руху 
  автобуса;


       4) продавати пасажирам квитки під час руху автобуса; 


       5) відмовляти  пасажирам в обслуговуванні,  крім передбачених 
  законодавством та цими Правилами випадків;


       6) обирати пасажирів за вигідністю їх прямування; 


       7) перевозити  в  автомобілі  гострі   і   ріжучі   предмети, 
  пожежонебезпечні,  вибухові, отруйні, їдкі, сморідні та наркотичні
  речовини, вогнепальну зброю без чохлів, інші небезпечні предмети;


       8) перевозити  тварин,   крім   передбачених   законодавством 
  випадків;


       9)  порушувати  вимоги  цих  Правил,  Правил  дорожнього руху 
  (  1306-2001-п,  306а-2001-п  )  та  правил технічної експлуатації
  транспортного засобу.


       150. Водій таксі зобов»язаний: 


       1) здійснювати посадку пасажирів на стоянці в порядку  черги, 
  надавати   право   позачергового   користування  таксі  згідно  із
  законодавством;


       2) відчиняти двері таксі,  відкривати багажник та  перевіряти 
  його закриття під час посадки пасажирів;


       3) повідомляти пасажирам про розмір оплати проїзду, показання 
  таксометра на початку і в кінці поїздки  та  роз»яснювати  порядок
  користування таксі;


       4) здійснювати   перевезення   до   пункту   призначення   за 
  визначеним пасажиром маршрутом або найкоротшим  шляхом  за  згодою
  пасажира;


       5) дотримуватися  визначеного  законодавством режиму праці та 
  відпочинку;


       6) бути ввічливим і уважним до пасажирів; 


       7) мати із собою і пред»являти  для  перевірки  уповноваженим 
  особам передбачені законодавством документи;


       8) отримувати  згоду  пасажира на запропонування іншим особам 
  здійснити поїздку;


       9) передавати забуті речі у міський стіл знахідок; 


       10) вживати заходів  для  своєчасної  доставки  пасажирів  до 
  місця  призначення  у  разі  виходу  транспортного  засобу  з ладу
  (зупинити попутне таксі, викликати таксі по телефону тощо);


       11) допомогти пасажирові укласти багаж; 


       12) видати на вимогу пасажира  чек  для  оплати  транспортної 
  послуги;


       13) виконувати договірні зобов»язання щодо подачі автомобіля, 
  доставки пасажира, умов та розміру оплати;


       14)  виконувати  вимоги  цих  Правил,  Правил дорожнього руху 
  (  1306-2001-п,  306а-2001-п  )  та  правил технічної експлуатації
  транспортного засобу.


       151. Водій  таксі,  що  є  найманим працівником,  крім вимог, 
  передбачених пунктом 150 цих  Правил,  повинен  перед  виїздом  на
  маршрут  пройти  медичний  огляд  і  провести перевірку технічного
  стану транспортного засобу  з  внесенням  відповідної  позначки  у
  дорожній лист.


       152. Водій  таксі,  що  є  фізичною  особою  - підприємцем та 
  здійснює перевезення самостійно без використання  найманої  праці,
  крім  вимог,  передбачених  пунктом  150 цих Правил,  зобов»язаний
  перед виїздом  пройти  медичний  огляд  і  забезпечити  проведення
  перевірки   технічного  стану  транспортного  засобу  з  внесенням
  відповідної   позначки   у   контрольний   листок,   форма   якого
  затверджується Мінтрансзв»язку.


       153. Водій таксі має право: 


       1) відмовити  у  поїздці  пасажирові,  який перебуває у стані 
  алкогольного  чи  наркотичного  сп»яніння,   порушує   громадський
  порядок,  має  при  собі  речі,  заборонені для перевезення,  може
  забруднити салон автомобіля;


       2) вимагати від  перевізника  створення  умов  для  безпечної 
  роботи на маршруті, дотримання режиму праці та відпочинку водіїв.


       154. Водію таксі забороняється: 


       1) відмовляти  пасажирові  в  обслуговуванні,  крім випадків, 
  передбачених законодавством та цими Правилами;


       2) пропонувати  особі  поїздку  без  згоди   пасажирів,   які 
  перебувають у салоні таксі;


       3) здійснювати перевезення пасажирів, якщо в автомобілі таксі 
  відсутній або не працює таксометра;


       4) перевозити  групу  пасажирів  у  кількості,  що  перевищує 
  пасажиромісткість транспортного засобу;


       5) установлювати за поїздку розмір плати,  який не відповідає 
  показанням таксометра;


       6) обирати пасажирів за вигідністю їх прямування; 


       7) нав»язувати  спільний   проїзд   кільком   пасажирам   або 
  здійснювати  перевезення пасажирів не найкоротшим шляхом,  якщо на
  те відсутня їх згода;


       8) перевозити  в  автомобілі  гострі   і   ріжучі   предмети, 
  пожежонебезпечні,  вибухові,  отруйні,  їдкі, сморідні, наркотичні
  речовини, вогнепальну зброю без чохлів, інші небезпечні предмети;


       9) перевозити  тварин,   крім   передбачених   законодавством 
  випадків;


       10) брати  плату  з пасажирів за час простою у разі зупинки в 
  дорозі з вини водія;


       11) їсти, пити та курити під час руху; 


       12)  порушувати  вимоги  цих  Правил,  Правил дорожнього руху 
  (  1306-2001-п,  306а-2001-п  )  та  правил технічної експлуатації
  транспортного засобу.


       155. Водій  таксі  несе  відповідальність за життя і здоров»я 
  пасажирів, псування або втрату прийнятого до перевезення багажу.


       156. Пасажир таксі має право: 


       1) на високоякісне та безпечне перевезення; 


       2) вибирати на свій розсуд будь-яке таксі,  що  перебуває  на 
  стоянці;


       3) вимагати від водія: 


       виконання   вимог   Правил  дорожнього  руху  (  1306-2001-п, 
  306а-2001-п  ),  цих  Правил  та  законодавства  про  захист  прав
  споживачів,  проведення розрахунку згідно з показаннями таксометра
  та видачі йому чека;


       здіснення перевезення без підсадки інших пасажирів; 


       здійснення перевезення найкоротшим шляхом; 


       4) визначати шлях прямування до пункту призначення; 


       5) перевозити  на  руках  дитину дошкільного віку на задньому 
  сидінні;


       6) звертатися до перевізника та інших організацій  з  вимогою 
  роз»яснити порядок надання транспортних послуг і їх оплати;


       7) на компенсацію заподіяної шкоди. 


       157. Пасажир таксі зобов»язаний: 


       1) виконувати вимоги цих Правил; 


       2) здійснювати посадку та висадку з правого боку тільки після 
  повної зупинки транспортного засобу;


       3) під час руху не  відволікати  увагу  водія  від  керування 
  транспортним засобом;


       4) не  допускати  дій,  які загрожують безпеці перевезення та 
  дорожнього руху;


       5) не курити і не відкривати вікон у салоні без погодження  з 
  водієм та іншими пасажирами;


       6) оплатити у разі виходу транспортного засобу з ладу частину 
  вартості проїзду згідно з показаннями таксометра;


       7) розрахуватися з водієм у повному обсязі  після  закінчення 
  поїздки,  у тому числі у разі її припинення за власним бажанням, а
  в разі зупинки за власною потребою - оплатити частину перевезення,
  що  здійснене,  згідно з показаннями таксометра та внести аванс на
  час чекання за домовленістю (якщо в межах такого часу  пасажир  не
  з»явився, перевезення вважається закінченим).


       158. Пасажир автобуса зобов»язаний: 


       1) мати  при собі квиток на проїзд,  квитанцію на перевезення 
  багажу,  а за наявності права на  пільги  щодо  оплати  проїзду  -
  посвідчення  встановленого  зразка  або  безоплатний  квиток  (для
  міжміських перевезень);


       2) займати зазначене у  квитку  місце,  зберігати  квиток  до 
  кінця поїздки і пред»являти в розгорнутому вигляді на вимогу осіб,
  що мають право здійснювати контроль;


       3) здійснювати посадку (висадку) лише  після  повної  зупинки 
  автобуса;


       4) оплатити  перевезення  багажу  та  ручної поклажі згідно з 
  вимогами цих Правил;


       5) мати візові та еміграційні документи (під час  міжнародних 
  перевезень);


       6) завчасно  подати  сигнал  водієві відповідним дзвінком або 
  усно в разі виходу на зупинці "На вимогу";


       7) у  разі  настання  дорожньо-транспортної  пригоди   надати 
  можливу допомогу потерпілим і повідомити про це органам міліції;


       8) повідомити водієві про виявлені забуті речі,  документи та 
  цінності.


       159. Пасажир автобуса має право: 


       1) на безпечне і високоякісне перевезення; 


       2) висувати вимоги до перевізника  щодо  виконання  ним  умов 
  договору перевезення;


       3) перевозити тварин у встановленому законодавством порядку; 


       4) перевозити  безоплатно  одну одиницю багажу в разі поїздки 
  на маршруті міського або приміського сполучення за умови,  що його
  розміри  не  перевищують  100  х 50 х 30 сантиметрів,  вагою до 20
  кілограмів;


       5) гарантовано перевозити дві одиниці багажу з оплатою згідно 
  з  тарифом  за  кожну  з них та безоплатно перевозити одну одиницю
  ручної поклажі у салоні транспортного засобу  в  разі  поїздки  на
  маршруті міжміського або міжнародного сполучення;


       6) безоплатно  перевозити  ручну поклажу в кількості не більш 
  як дві одиниці на міських та приміських маршрутах;


       7) безоплатно перевозити з собою одну дитину віком  до  шести 
  років без права зайняття нею окремого місця;


       8) купувати  для  дітей  віком  від  шести до 14 років дитячі 
  квитки за пільговою ціною (із знижкою  25  відсотків  вартості)  у
  період з 1 жовтня по 15 травня;


       9) оголошувати цінність багажу; 


       10) отримувати від перевізника, водія, працівника автостанції 
  інформацію про послуги з перевезень;


       11) на компенсацію заподіяної шкоди. 


       160. Пасажирам автобуса (таксі) забороняється: 


       1) під час руху відволікати увагу водія від керування; 


       2) відчиняти  двері  транспортного  засобу  до  повної   його 
  зупинки;


       3) перешкоджати зачиненню дверей; 


       4) розміщувати багаж у тих місцях, де це перешкоджає вільному 
  пересуванню пасажирів уздовж салону;


       5) здійснювати  поїздку  без  оплати  її  вартості  або   без 
  пред»явлення   посвідчення  особи  встановленого  зразка  (у  разі
  наявності права на пільги щодо проїзду);


       6) робити виправлення у квитку і передавати його іншій особі; 


       7) перевозити багаж та ручну поклажу на сидінні; 


       8) користуватись аварійним обладнанням без потреби; 


       9) порушувати громадський порядок; 


       10) курити в салоні транспортного засобу.  Дата публикации: 2008-03-09 (3680 Прочтено)

  Остальные материалы раздела Организация пассажирских и грузовых перевозок
 • Про внесення змін до наказу Мінтрансзв»язку та МВС від 25.05.2007 N 450/167
 • Перелік транспортних засобів і норми їх оснащення вогнегасниками
 • Перелік лікарських засобів, які повинні бути у медичних
 • Про автомобильный транспорт ст.31, ст.35
 • Лицензионные условия (2)
 • Додатки
 • Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов ...
 • ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
 • ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

 • Доска объявлений
  (пассажирские перевозки) 
  (покупка и продажа автомобилей, аренда микроавтобусов в Харькове. Предложения по отдыху и туризму, заказ микроавтобусов в Харькове, пассажирские перевозки в Харькове, организация праздников и торжеств. Бизнес предложения.)

  Свадьба
 •  Заказ автотранспорта
 •  Украшение автомобилей
 •  Свадебные салоны
 •  Заказ и покупка свадебных нарядов
 •  Заказ тамады
 •  Заказ музыки
 •  Заказ фото и видео съемки
 •  Рекомендации по организации свадьбы
 •  Статьи о свадьбе
 • Добавить свою компанию в каталог
 • Дать объявление

 • Статьи

 • Праздники и поздравления
 • С Новым Годом
 • С 8 Марта
 • С Днем Защитника
 • С Днем Рождения
 • святого Валентина

 • На правах рекламы
           Туры, Турфирмы, Отели, Гостиницы 
          

   По всем вопросам о сотрудничестве и размещении Вашей информации на сайте воспользуйтесь Связью с нами или по тел. +38(050)1671809

  2006-2017
  Evgeny

  Открытие страницы: 4.12 секунды и 25 запросов к базе данных. Время запроса к БД: 0.0032790000000001
   
  Яндекс цитирования  Ramblers Top100  Рейтинг@Mail.ru  bigmir)net TOP 100 HotLog  SpyLOG

  ACTIVE-рейтинг туристических сайтов. Туризм и отдых
  AUTONET
  TOP 100