Добро пожаловать пассажирские перевозки, свадьбы, микроавтобус Мерседес, аренда микроавтобуса в Харькове
Пассажирские перевозки

Полезные ресурсы

Отдых
 • Все об отдыхе 
 • Отдых на любой вкус
 • Советы путешествующим
 • Туры выходного дня
 • Экскурсии
 • Азовское море (об отдыхе)

 • Страхование в Харькове

 • Ресурсы по законодательству Украины и СНГ
 • Законодательство

 • Досуг
 • Все о моделях вертолетов
 • Семья и отдых (отчеты)

 • Организация перевозок
 • Лицензионные условия
 • Порядок контроля лицензионных условий
 • Общая информация
 • Новости

 • Кто на сайте
  8 гостей и 0 пользователей.

  Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.

  Полезная информация

  ·Стрельба из лука в Харькове, услуги выездного тира
  ·Лучший заказ микроавтобуса в Харькове
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·


  Аренда микроавтобуса Мерседес, пассажирские перевозки в Харькове, заказ микроавтобуса

  Организация пассажирских и грузовых перевозок

  Отдых на байдарках

  Про внесення змін до наказу Мінтрансзв»язку та МВС від 25.05.2007 N 450/167


       Відповідно до  пункту  62 Правил надання послуг пасажирського
  автомобільного  транспорту,   затверджених   постановою   Кабінету
  Міністрів України  від  18.02.97  N 176 ( 176-97-п) (із змінами),

  МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ»ЯЗКУ УКРАЇНИ 
                МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
                              Н А К А З 
                        04.03.2008  N 250/100 
                                        Зареєстровано в Міністерстві 
                                        юстиції України
                                        20 березня 2008 р.
                                        за N 230/14921
   
             Про внесення змін до наказу Мінтрансзв»язку 
                   та МВС від 25.05.2007 N 450/167
   
       Відповідно до  пункту  62 Правил надання послуг пасажирського 
  автомобільного  транспорту,   затверджених   постановою   Кабінету
  Міністрів України  від  18.02.97  N 176 ( 176-97-п) (із змінами),


  Н А К А З У Є М О: 
       1. Унести до наказу Мінтрансзв»язку  та  МВС  від  25.05.2007 
  N 450/167  (  z0614-07  )  "Про  Основні  вимоги щодо забезпечення
  безпеки  перевезень  при  здійсненні   нерегулярних   пасажирських
  перевезень та порядок узгодження їх виконання",  зареєстрованого в
  Міністерстві юстиції  України  12.06.2007  за  N  614/13881,  такі
  зміни:
       1.1. Заголовок наказу ( z0614-07 ) викласти в такій редакції:
       "Про Основні вимоги щодо забезпечення безпечного  перевезення
  пасажирів    під    час   здійснення   нерегулярних   пасажирських
  перевезень".
       1.2. Пункт 1 наказу ( z0614-07) викласти в такій редакції:
       "1. Затвердити  Основні  вимоги  щодо забезпечення безпечного
  перевезення пасажирів під час здійснення нерегулярних пасажирських
  перевезень, що додаються".
       1.3. Унести зміни до Основних вимог щодо забезпечення безпеки
  перевезень при здійсненні нерегулярних пасажирських перевезень  та
  порядку узгодження  їх виконання,  затверджених зазначеним наказом
  ( z0614-07 ), виклавши їх у новій редакції, що додається.
       2. Головній державній інспекції на автомобільному  транспорті
  Мінтрансзв»язку  (Логутов К.В.) у встановленому порядку подати цей
  наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
       3. Департаменту   Державної   автомобільної   інспекції   МВС
  (Левченко С.М.)  організувати профілактичну роботу підпорядкованих
  підрозділів    Державтоінспекції    МВС    серед     автомобільних
  перевізників, що здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення.
       4. Головній  державній інспекції на автомобільному транспорті
  Мінтрансзв»язку   (Логутов   К.В.)   та   Департаменту   Державної
  автомобільної  інспекції  МВС (Левченко С.М.) довести вимоги цього
  наказу  до  територіальних   підрозділів   Головавтотрансінспекції
  Мінтрансзв»язку    і    Державтоінспекції    МВС   відповідно   та
  поінформувати підприємства,  установи й організації незалежно  від
  форм  власності  та  господарювання,  які  займаються перевезенням
  пасажирів, а також провести роз»яснювальну роботу серед населення.
       5. Контроль  за   виконанням   цього   наказу   покласти   на
  заступників Міністрів відповідно до розподілів обов»язків.
   Міністр транспорту
   та зв»язку України                                     Й.Вінський
   Міністр внутрішніх
   справ України                                           Ю.Луценко
   
                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                        Наказ Мінтрансзв»язку,
                                        МВС
                                        25.05.2007  N 450/167
                                        ( z0614-07 )
                                        (у редакції наказу
                                        Мінтрансзв»язку,
                                        МВС
                                        від 04.03.2008 N 250/100)
                                        Зареєстровано в Міністерстві 
                                        юстиції України
                                        20 березня 2008 р.
                                        за N 230/14921
   
                            ОСНОВНІ ВИМОГИ 
               щодо забезпечення безпечного перевезення
             пасажирів під час здійснення нерегулярних
                       пасажирських перевезень
   

                        1. Загальні положення 
       1.1. Ці  Основні  вимоги  розроблені  відповідно  до  Законів
  України  "Про  дорожній  рух"  (  3353-12 ),  "Про  автомобільний
  транспорт" ( 2344-14 ),  "Про транспорт" ( 232/94-ВР )  та  Правил
  надання    послуг    пасажирського    автомобільного   транспорту,
  затверджених постановою Кабінету Міністрів  України  від  18.02.97
  N 176 ( 176-97-п ) (із змінами) (далі - Правила надання послуг).
       1.2. Основні    вимоги    є   обов»язковими   для   виконання
  автомобільними перевізниками,  водіями  автобусів  при  здійсненні
  нерегулярних пасажирських перевезень по території України.
       1.3. В  Основних  вимогах  терміни та визначення вживаються у
  такому значенні:
       безпека перевезень  -  виконання  організаційних,  технічних,
  кваліфікаційних  та  інших  заходів,  які  забезпечують   безпечне
  перевезення пасажирів автобусами;
       водій - фізична особа, яка керує автобусом під час здійснення
  нерегулярних пасажирських перевезень та має відповідне посвідчення
  встановленого зразка;
       замовник транспортних  послуг  -  юридична або фізична особа,
  яка  замовляє  транспортні  послуги  з  перевезення  пасажирів   у
  нерегулярному режимі організації перевезень;
       нерегулярні пасажирські перевезення -  перевезення  пасажирів
  автобусом,  замовленим  юридичною або фізичною особою з укладанням
  письмового договору на кожну послугу окремо.
            2. Вимоги до забезпечення безпеки нерегулярних
                       пасажирських перевезень
       2.1. Автомобільний  перевізник  може  здійснювати нерегулярні
  пасажирські перевезення за умови виконання вимог  Законів  України
  "Про автомобільний  транспорт"  (  2344-14  ),  "Про дорожній рух"
  ( 3353-12 ),  Правил надання послуг  ( 176-97-п )  та  Ліцензійних
  умов  провадження  господарської  діяльності  з  надання  послуг з
  перевезення  пасажирів  і   вантажів   автомобільним   транспортом 
  відповідно   до  видів  робіт,  визначених  Законом  України  "Про
  автомобільний транспорт", затверджених наказом Державного комітету
  України   з  питань  регуляторної  політики  та  підприємництва  і
  Міністерства транспорту та зв»язку України від
  01.02.2008 N  9/119
  (  z0140-08  ),  зареєстрованих  у  Міністерстві  юстиції  України
  21.02.2008 за N 140/14831 (далі - Ліцензійні умови).
       2.2. Для  здійснення  нерегулярних  пасажирських   перевезень 
  автомобільний  перевізник  повинен  мати  ліцензію  на  здійснення
  господарської діяльності з надання послуг з перевезення  пасажирів
  і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім
  надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі)  або
  ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання послуг з
  перевезення  пасажирів  і   вантажів   автомобільним   транспортом
  відповідно   до  видів  робіт,  визначених  Законом  України  "Про
  автомобільний транспорт" ( 2344-14 ),  ліцензійні картки на кожний
  автобус та зобов»язаний:
       2.2.1 укласти з юридичною або фізичною  особою  -  замовником 
  транспортних послуг письмовий договір про такі перевезення;
       2.2.2 провести передрейсовий (післярейсовий)  медичний  огляд 
  водія(їв) автобуса(ів), яким(и) виконуватимуться перевезення;
       2.2.3 провести   передрейсовий   контроль    технічного    та 
  санітарного стану автобуса(ів) безпосередньо перед виїздом;
       2.2.4 провести  інструктаж  водія(їв)  з  безпеки  дорожнього 
  руху;
       2.2.5 забезпечити  водія(їв)   необхідними   документами   на 
  перевезення  пасажирів,  у  тому числі дорожнім листом з відміткою
  Державтоінспекції МВС;
       2.2.6 укомплектувати    автобус(и)    відповідно   до   вимог 
  пунктів 2.2.3,  2.2.4 Ліцензійних умов ( z0140-08 ) та  пункту  60
  Правил надання послуг ( 176-97-п ).
       2.3. Письмовий договір, укладений між замовником транспортних 
  послуг та автомобільним перевізником на  кожну  окрему  послугу  з
  нерегулярних  пасажирських перевезень автобусом(ами),  обов»язково
  повинен   відповідати   вимогам   цивільного   законодавства    та
  обумовлювати   дату,   час   перевезення,   маршрут   руху,  марку
  автобуса(ів) та його (їх) реєстраційний(і) номер(и).
       2.4. У разі, якщо протяжність маршруту руху перевищує 500 км, 
  автомобільний перевізник направляє у рейс двох водіїв.
       2.5. Водії,   які  допускаються  до  здійснення  нерегулярних 
  пасажирських перевезень, повинні відповідати вимогам пунктів 2.3.1
  та  2.3.2  Ліцензійних  умов  ( z0140-08 ),   дотримуватись Правил
  дорожнього  руху,  затверджених  постановою   Кабінету   Міністрів
  України  від  10.10.2001  N  1306 ( 1306-2001-п ),  Правил надання
  послуг ( 176-97-п ) та зобов»язані мати:
       національне посвідчення     водія    на    право    керування 
  автомобільними транспортними засобами категорії  "D"  і  талон  до
  нього;
       копію договору  обов»язкового  особистого   страхування   від 
  нещасних випадків на транспорті;
       копію договору   або   поліс    (сертифікат)    обов»язкового 
  страхування  цивільно-правової відповідальності власників наземних
  транспортних засобів;
       свідоцтво про     реєстрацію    автобуса    або    тимчасовий 
  реєстраційний талон;
       ліцензійну картку на автобус;
       дорожній лист  з  проставленими  відмітками  про  проходження 
  передрейсового медичного огляду водія(їв), передрейсової перевірки
  технічного стану автобуса  та  інструктажу  з  безпеки  дорожнього 
  руху, а також відміткою Державтоінспекції МВС;
       копію договору  на   здійснення   нерегулярних   пасажирських 
  перевезень;
       копію документа, що засвідчує оплату транспортних послуг. 
       2.6. Автобуси,   які   використовуються   для    нерегулярних 
  пасажирських    перевезень,    повинні    бути   зареєстровані   в
  установленому законодавством порядку,  а їх технічний стан та інші
  вимоги  до  них  повинні  відповідати  вимогам  розділу  31 Правил
  дорожнього руху ( 1306-2001-п ) та  пункту  2.2  Ліцензійних  умов
  ( z0140-08 ).
       2.7. Автомобільний     перевізник    напередодні    виконання 
  нерегулярного    перевезення    (крім     туристично-екскурсійних,
  ритуальних перевезень та перевезень по території одного населеного
  пункту) повідомляє факсограмою, телефонограмою, електронною поштою
  або  в  телефонному  режимі  відповідне  територіальне  управління
  Головної  державної  інспекції  на  автомобільному  транспорті   в
  Автономній Республіці Крим,  областях, містах Києві та Севастополі
  (далі  -  територіальні  управління  Головавтотрансінспекції)  про
  намір  здійснювати такі перевезення та зазначає при цьому дані про
  себе (найменування юридичної особи або прізвище, ім»я, по батькові
  фізичної  особи  -  підприємця,  номер  та  серія  ліцензії),  про
  водія(їв) (прізвище,   ім»я,   по   батькові,   номер   мобільного
  телефону - за наявності),  автобус(и) (марка, реєстраційний номер,
  серія та номер ліцензійної картки(ок),  маршрут руху,  дата і  час
  перевезення  (початковий та кінцевий пункти,  дата,  час виїзду та
  орієнтовний   час   повернення),   а    також    повідомляє    про
  пасажиромісткість    автобуса(ів)   та   з   якою   метою   будуть
  здійснюватись перевезення.
       2.8. У   разі   відмови   від   здійснення   перевезень   або 
  неможливості  їх виконання автомобільний перевізник повідомляє про
  це відповідне територіальне управління Головавтотрансінспекції.
       2.9. У      відповідному      територіальному      управлінні 
  Головавтотрансінспекції   зазначена   інформація   реєструється  в
  журналі та їй присвоюється відповідний  номер,  що  повідомляється
  автомобільному перевізнику,  який, у свою чергу, проставляє його в
  дорожньому листі.
       2.10. Автомобільний  перевізник,  що   здійснює   нерегулярні 
  пасажирські   перевезення,  не  рідше  одного  разу  на  місяць  у
  письмовій  формі  (заява,  яка  складається  у  довільній   формі)
  інформує територіальний підрозділ Державтоінспекції МВС (за місцем
  своєї реєстрації як суб»єкта господарської діяльності) про  водіїв
  (прізвище,  ім»я,  по батькові,  серія та номер посвідчення водія,
  наявність категорії "D"),  підстави керування автобусами (номер та
  дата  наказу  про зарахування на роботу або номер та дата трудової
  угоди),  про  орієнтовні  напрямки  перевезень,   які   планується
  здійснювати.
       2.11. До   заяви   додаються   дорожні  листи  (в  кількості, 
  необхідній для  здійснення  нерегулярних  пасажирських  перевезень
  протягом   місяця)   із   зазначенням   інформації  про  марку  та
  реєстраційний(і)  номер(и)  автобуса(ів),  в  яких  відповідальним
  працівником  Державтоінспекції  МВС  у  розділі "Зауваження ДАІ та
  служби руху" (або в розділі  "Особливі  відмітки")  проставляється
  особистий  штамп  з  відміткою  про  відсутність  заперечень  щодо
  виконання нерегулярних пасажирських перевезень, термін дії якої не 
  може перевищувати одного місяця.
       У разі наявності таких заперечень вживаються заходи  щодо  їх 
  усунення автомобільним перевізником.
       2.12. Процедура проставляння штампів проводиться безкоштовно. 
               3. Контроль за виконанням Основних вимог 
       Контроль за виконанням автомобільними перевізниками і водіями 
  цих Основних вимог здійснюється посадовими особами  територіальних
  управлінь   Головавтотрансінспекції  шляхом  проведення  планових,
  позапланових та рейдових  перевірок  у  взаємодії  з  працівниками
  територіальних підрозділів Державтоінспекції МВС.
   Начальник Головної державної 
   інспекції на автомобільному
   транспорті Мінтрансзв»язку                              К.Логутов
   В.о. начальника Департаменту
   Державної автомобільної
   інспекції МВС                                          С.Левченко  Дата публикации: 2008-04-03 (4698 Прочтено)

  Остальные материалы раздела Организация пассажирских и грузовых перевозок
 • Перелік транспортних засобів і норми їх оснащення вогнегасниками
 • Перелік лікарських засобів, які повинні бути у медичних
 • Правила предоставления услуг від 18 лютого 1997 р. N 176
 • Про автомобильный транспорт ст.31, ст.35
 • Лицензионные условия (2)
 • Додатки
 • Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов ...
 • ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
 • ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

 • Доска объявлений
  (пассажирские перевозки) 
  (покупка и продажа автомобилей, аренда микроавтобусов в Харькове. Предложения по отдыху и туризму, заказ микроавтобусов в Харькове, пассажирские перевозки в Харькове, организация праздников и торжеств. Бизнес предложения.)

  Свадьба
 •  Заказ автотранспорта
 •  Украшение автомобилей
 •  Свадебные салоны
 •  Заказ и покупка свадебных нарядов
 •  Заказ тамады
 •  Заказ музыки
 •  Заказ фото и видео съемки
 •  Рекомендации по организации свадьбы
 •  Статьи о свадьбе
 • Добавить свою компанию в каталог
 • Дать объявление

 • Статьи

 • Праздники и поздравления
 • С Новым Годом
 • С 8 Марта
 • С Днем Защитника
 • С Днем Рождения
 • святого Валентина

 • На правах рекламы
           Туры, Турфирмы, Отели, Гостиницы 
          

   По всем вопросам о сотрудничестве и размещении Вашей информации на сайте воспользуйтесь Связью с нами или по тел. +38(050)1671809

  2006-2017
  Evgeny

  Открытие страницы: 0.01 секунды и 25 запросов к базе данных. Время запроса к БД: 0.002779
   
  Яндекс цитирования  Ramblers Top100  Рейтинг@Mail.ru  bigmir)net TOP 100 HotLog  SpyLOG

  ACTIVE-рейтинг туристических сайтов. Туризм и отдых
  AUTONET
  TOP 100